Wyobcowany nastolatek – poza czy problem?

Wyobcowany nastolatek – poza czy problem?

Domeną wieku nastoletniego bywa bunt wobec rodziców i szkoły, izolowanie się od otoczenia oraz demonstracja swojej inności. Zazwyczaj widać, że nasze nastoletnie dziecko przybiera jakąś pozę, by zamanifestować swoją odrębność i samodzielność. Czasem jednak izolowanie się od rodziny i społeczeństwa wykracza poza zwyczajowy bunt i staje się problemem.

Continue Reading